Planlegge undervisningen

Bruk god tid på å planlegge undervisningen.

Grupper fra ulike land og kulturer har ulike kunnskaper, følelser og normer for seksualitet og seksuell helse, og det er viktig å tilrettelegge undervisningen så den passer for akkurat dem. Plukk ut de hovedtemaene og øvelsene som er mest aktuelle for gruppen du skal undervise og juster PowerPointen tilsvarende.

Hovedprinsipper for planleggingen

  • Vær forberedt. Sett deg godt inn i temaene som skal tas opp og i land- og kulturbakgrunnen til gruppen du skal undervise. Vær oppmerksom på aktuelle konflikter, religion, språk og forhold til ekteskap, seksualitet og seksuell helse. Bruk dialogform og ta utgangspunkt i hva gruppen selv ønsker å lære mer om. Bruk enkelt språk, enkle illustrasjoner og konkrete øvelser.
  • Skap et tillitsrom. Start undervisningen med en personlig presentasjon. Vær seriøs og ta hensyn til at traumatiske opplevelser deltakerne kan ha vært utsatt for kan påvirke undervisningen. Informer alltid om at du og helsepersonell du viser til har taushetsplikt. Fortell hvorfor det er viktig å lære om norske forhold når det gjelder seksualitet og seksuell helse. Vær ydmyk og respektfull – ikke undervurder deltakernes kunnskaper.
  • Sett deg godt inn i bruk av tolk. Hvis du er ekstern underviser må bestilling og betaling av tolk avtales med mottaket. Tolken må informeres om temaet på forhånd. Av og til kan undervisningen foregå på engelsk og med enkle figurer. Kjenn derfor godt til hva de faglige begrepene du skal bruke heter på engelsk.

Et positivt syn på seksualitet

Vellykket seksualundervisning er basert på et positivt syn på seksualitet. Seksualitet er en uløselig del av livet, som er en kilde til både glede og sorg, nytelse og smerte. Legg vekt på at undervisningen skal styrke deltakernes selvfølelse, deres muligheter til glede over sin seksualitet og til å mestre forhold knyttet til seksuell helse. Se Fordypning: «WHO definisjon seksuell helse».

Samlet eller delt i kvinne- og mannsgrupper

Undervisningen skal i utgangspunktet favne grupper med deltakere av begge kjønn. For enkelte sensitive tema kan det imidlertid være hensiktsmessig å dele deltakerne opp i kvinne- og mannsgrupper. Vurder hva som vil være best for akkurat den gruppen du skal undervise. Kort oversikt over undervisningsforslag til kvinne- og mannsgrupper finner du i Veilederen.

Voksne eller ungdom

Undervisningsopplegget og veilederen er innrettet på undervisning av voksne asylsøkere, selv om temaene selvsagt er de samme for ungdom.

«Undervisning om seksualitet –undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole», er et kvalitetsikret undervisningsopplegg til ungdom. Her finner du grundig beskrivelse av aktuelle tema med forslag til konkrete øvelser og veiledning til undervisningen. Se Fordypning «Undervisningsopplegg til ungdom»

Utfyllende oversikt

I høyremargen finner du en mer utfyllende oversikt over hva som er viktig når du planlegger undervisningen, huskeregler for bruk av tolk og ordliste med faglige begreper på engelsk. Ta gjerne kopi av ordlisten til tolkene og eventuelt deltakerne. Her finner du også bakgrunnskunnskap om de landene majoriteten av asylsøkere og flyktninger til Norge kommer fra og regler for taushetsplikt.

Under «Øvelser» finner du til hvert tema historier, korte eksempeltekster, øvelser og refleksjonsspørsmål som er egnet til å starte diskusjoner og samtaler i gruppen.

Sex og samfunns brosjyre «Sex i Norge» gir en enkel introduksjon til hva som er skikk og bruk på seksualitetens områder i Norge. Bruk gjerne den som utgangspunkt for diskusjon.