Forberedelse til undervisningen

Vær forberedt!

Sett deg godt inn i temaene for undervisningen som skal tas opp. Ta høyde for at du må kunne mer enn du har planlagt å si. Det kan være stor variasjon i gruppens allmennkunnskap. Fokuser på de faglig svakeste når du legger nivået på undervisningen, men ha mulighet til å svare alle som lurer på noe. En introduksjon til hvordan du kan ta opp de ulike temaene finner du under «Fordypning – tips til opplegg for undervisningen»

Landkunnskap: 

Du bør kunne litt om hjemlandet til gruppen du skal undervise. Legg vekt på helsetilstand, aktuelle konflikter, religion, språk og forhold til ekteskap og seksualitet. Det er både nyttig, profesjonelt og respektfullt å kjenne til gruppens bakgrunn. Bakgrunnskunnskap om de landene majoriteten av asylsøkere og flyktninger til Norge kommer fra finner du under «Fordypning – landkunnskap»

Gjør det enkelt:

Dropp fagbegreper og medisinske detaljer. Jo enklere du forklarer, jo mer husker deltakerne. Få frem de mest betydningsfulle poengene.  Det er ikke viktig at HIV er et virus eller at p-stav er østrogenfritt. Det som er viktig, er at overgrep er ulovlig, at kondomer beskytter mot SOI (seksuelt overførbare infeksjoner) og at man kan bli gravid ved ubeskyttet samleie.

Bruk enkle figurer eller enkle tegninger av det du skal snakke om, og del ut i gruppen. Da har de noe å se på hvis de synes det er pinlig, og de har noe å notere på. Eller tegn på tavla. Enkle tavletegninger, særlig av anatomi, kan være lettere å forstå og mindre påtrengende enn livaktige tegninger eller bilder. I tillegg bør du ha med kondomer, prevensjonsmidler og modeller av mannlige og kvinnelige kjønnsorganer

Bruk dialogform:

Sørg for at undervisningen gir rom for personlige synspunkter og diskusjoner. Ved å involvere deltakerne direkte i undervisningen får den enkelte mulighet til å benytte kunnskapen i sitt eget liv. Historier, korte eksempeltekster, rollespill og refleksjonsspørsmål er egnet til å starte diskusjoner og samtaler i gruppen. Du finner eksempler knyttet til hvert tema under «Øvelser».

Skap tillitsrom

Presenter deg gjerne med personlig informasjon som fornavn, sivilstatus og eventuelt antall barn eller seksuell legning. En slik presentasjon setter underviser og elevgruppe på samme nivå, og gjør det lettere for gruppen å stille egne spørsmål og snakke om seksualitet.  Den enkelte underviser må vurdere dette selv. Ingen skal gjøre noe de er ukomfortable med.

Vær seriøs og informer om taushetsplikt:

Mange i gruppene du underviser kan ha opplevd ting som vil påvirke deres reaksjon på undervisningen – det gjelder for eksempel vold, overgrep eller mishandling. Vær oppmerksom på at slike tema er tabu i mange kulturer. Informer om at du og helsepersonell du henviser til i undervisningen har taushetsplikt, slik at deltakerne kan være trygge på at de er anonyme.

Skap et felles forståelsesrom:

Husk at deltakerne er kommet til et land med andre regler og kunnskaper om seksualitet og seksuell helse enn det som er vanlig i deres hjemland. Del gjerne ut Sex og samfunns brosjyre «Sex i Norge», som gir en enkel introduksjon til hva som er skikk og bruk på seksualitetens områder i Norge. Eller bruk den som utgangspunkt for diskusjon eller refleksjonsspørsmål i gruppen. Se «Brosjyrer – Sex i Norge»

Vær ydmyk og respektfull:

Det er viktig ikke å undervurdere deltakernes kunnskap og erfaringer, og at undervisningen legges opp fra et ståsted de kan kjenne seg igjen i. Samtidig kan du møte holdninger du er sterkt uenig i, eller kulturelle/ religiøse oppfatninger som ikke stemmer overens med den faktakunnskap du skal formidle. Dialog og diskusjon er derfor gode metoder. Få greie på hvilke spørsmål og tema gruppen vil vite mer om før du starter undervisningen – eller be dem skrive ned på lapper.

Hvordan takle religiøse og kulturelle konflikter:

Du skal undervise en gruppe som kanskje har andre oppfatninger om kropp, seksualitet og seksuell helse enn de som er korrekte fra et vestlig helsefaglig ståsted. Det ikke din oppgave å debattere politikk, religion eller kultur når du skal snakke om seksuell helse. Ikke la andre diskusjoner spise opp tiden. Vær tolerant, støtt deg på lovverket om de aktuelle temaene og styr diskusjonen tilbake til seksuell helse. For hvert tema finner du aktuelle lover og lovparagrafer under Fordypning.