Huskeregler ved bruk av tolk

  • Snakk rolig og tydelig.
  • Bruk enkle og korte setninger – dropp bisetninger!
  • Ett poeng i hver setning.
  • Henvend deg til gruppen og den enkelte deltaker, aldri til tolken, selv når tolken oversetter tilbake til deg.
  • Gi tolken god tid til å oversette.
  • Ofte er det flere tolker for en gruppe. Gi alle tolkene tid til å oversette før du snakker videre eller svarer på spørsmål.
  • Tolken har taushetsplikt. Husk å minne tolken på dette før undervisningen starter.