Somalia

Somalia

Innbyggere: 10 millioner

Hovedstad: Mogadishu

Språk: Somali og arabisk

Religion: Sunni-muslimsk

Les mer på Landinfo fra UDI

Situasjon for sivilbefolkningen

Somalia har hatt borgerkrig siden 1991. Tidligere Islamic Courts Union, og nå Al-Shabaab-militsen, sloss mot regjering og etiopiske og kenyanske styrker om kontroll av områder i sør, der den pågående konflikten er verst. I disse områdene er det nå et strengt islamsk regime med Sharia-lovgivning. Mogadishu ble først tatt tilbake fra Al-Shabaab i 2011.

Les mer om situasjonen

 

Forhold til ekteskap og homofili

Det finnes ingen systematiske studier av ekteskap og ekteskapsmønstre i Somalia. Det er derfor vanskelig å vite hvor fritt somaliske kvinner og menn kan velge ektefelle. Det er sannsynligvis visse variasjoner mellom ulike regioner, klaner og økonomiske samfunnslag, men størstedelen av ekteskapene er arrangert av parets foreldre. Homofili er svært tabubelagt og i enkelte deler av landet er det dødsstraff for homofili.

Les mer om ekteskap

Kjønnslemlestelse

Ca. 90 % av somaliske kvinner infibuleres, det vil si omskjæring av type 3. Praksisen opprettholdes på grunn av kravet om at kvinnen skal være jomfru. Hvis kvinnen ikke er jomfru, regnes hun ikke som en akseptabel ekteskapskandidat, og ekteskapet er det sosiale og økonomiske sikkerhetsnettet for kvinner. Det er visstnok noe bedring i Somalia etter flere kampanjer mot kjønnslemlestelse. Likevel må man forvente en høy andel omskårede kvinner i somaliske grupper på asylmottak.

Les mer om kjønnslemlestelse.

Humanitær situasjon og hiv

Mødredødeligheten er på 1000 av 100.000 levendefødte. Barnedødeligheten på 102 av 1000 levendefødte. Forventet levealder er 51 år (2013). HIV-prevalensen er på 0,7 % (34.000 mennesker). På grunn av borgerkrigen har infrastruktur og offentlige tilbud vært minimale. En stor andel av landets innbyggere bor i flyktningeleirer. Asylsøkere fra Somalia kan ventes å ha begrenset skolegang, og flere kan ha vært vitne til/utsatt for vold, overgrep og voldtekter. 38 % av befolkningen kan lese og skrive.

Les mer på Landinfo om den humanitære situasjonen.

Les mer på UNICEF om den humanitære situasjonen