Prevensjon

Tips til undervisningen om prevensjon

Ta gjerne opp temaet prevensjon i forbindelse med samtale og undervisning om familieplanlegging og graviditet. Legg spesielt vekt på at god prevensjon kan forhindre en uønsket graviditet, og gjør at man selv kan bestemme når man vil ha barn og hvor mange barn man vil ha. Knytt gjerne undervisning og samtale om kondom til undervisningen om seksuelt overførbare infeksjoner (SOI).


Hovedformålet er å formidle:

  • At du selv bestemmer hvilken prevensjon du vil bruke og at det finnes mange ulike typer
  • At all prevensjon beskytter mot graviditet
  • At kondom gir god beskyttelse mot graviditet og er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner
  • At man kan få kondomer gratis og at kvinnelige prevensjonsmidler er gratis eller rimelige å kjøpe hvis man er under 22 år
  • Hvordan man skaffer seg prevensjon og hvor man kan få råd om prevensjon


Kvinnelige prevensjonsmetoder og nødprevensjon

Spør deltakerne om hvor mange barn de har lyst til å få. Bruk det som innledning til å snakke om hvordan man kan bestemme antallet barn ved hjelp av prevensjon. Budskapet er at prevensjon finnes, ikke bruk tid på detaljer. Fortell kort om de ulike prevensjonsmetodene:

  • Langtidsvirkende: P-stav, hormonspiral, kobberspiral – som er trygge, enkle og kan brukes av mange kvinner
  • P-piller, p-sprøyte (p-plaster, p-ring)
  • Nevn usikre metoder – understrek at disse er aldri trygge
  • Nødprevensjon – som må tas fortest mulig etter et ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt
  • Sterilisering – hvis man ikke ønsker flere barn (både for kvinner og menn)

Du finner kort informasjon om de ulike prevensjonsmetodene i «Prevensjonsguiden» og «Kort oversikt over prevensjonsmidler».


Kondom og kondomskole

Det viktigste er å formidle at kondom er det eneste prevensjonsmiddel som også beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner. Del ut kondombrosjyren fra Folkehelseinstituttet som finnes på mange ulike språk eller «Kondom ABC». Ha fokus på riktig bruk og la deltakere som ønsker det selv øve på å tre på kondomer. Kondomskolen finner du under Øvelser.

Vis deltakerne hvordan man kan bestille gratis kondomer, som de får tilsendt i posten på www.gratiskondomer.no. Kort oversikt over alle fordeler ved kondombruk og hvor man kan få tak i kondomer gratis finner du i «Kondomguiden».


Vis frem prevensjonsmidler og bruk modeller

Vis frem de ulike prevensjonsmidlene når du snakker om dem og bruk modellene av de kvinnelige kjønnsorganene til å vise hvordan en spiral settes inn, hvor den sitter og hvordan den beskytter.

Bruk modeller av de mannlige kjønnsorganene til å vise hvordan man bruker kondom.


Gratis eller rimelig prevensjon for kvinner under 22 år

Hvis det er deltakere i gruppen som er under 22 år er det viktig å gi informasjon om at kvinner mellom 16 og 22 år får tilskudd til hormonell prevensjon og kopperspiral slik at prevensjonsmidlene enten er gratis eller rimelige når de henter dem på apoteket. Alle de langtidsvirkende prevensjonsmidlene er helt gratis til man fyller 18 år og kopperspiral er gratis til man fyller 19 år.


Hvor får man prevensjon og råd om prevensjon

Informer om at alle hormonelle prevensjonsmidler og kopperspiral fås kjøpt på apoteket, men at man må gå til helsesykepleier, jordmor eller lege for å få resept. Hvis man er under 22 år kan man bruke helsestasjon for ungdom. P-stav og spiral kan settes inn- og tas ut av lege, jordmor eller helsesykepleier.