Grundig innføring i prevensjon

På prevensjonssidene til Sex og samfunn får du en grundig innføring i alle de ulike prevensjonsmetodene. For hver metode finner du informasjon om:

  • Hvordan prevensjonen virker
  • Hvordan den skal brukes
  • Bivirkninger
  • Sikkerhet mot graviditet
  • Fordeler og ulemper
  • Hvordan man får tak i prevensjonen
  • Hva som må undersøkes før man starter med prevensjonen

Sex og samfunns innføring i de ulike prevensjonsmetodene finner du her.

Bakgrunnslitteratur

Artikkel om prevensjon og abort blant kvinnelige flyktninger i Norge:

Vangen, Siri; Eskild, Anne & Forsen, Lisa (2008). Termination of pregnancy according to immigration status: a population-based registry linkage study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology. ISSN 1470-0328. 115(10), s 1309- 1315 . doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.01832.x

Artikkel om prevensjon blant innvandrerkvinner i Norge:

Omland, G; Ruths, S; Diaz, E. Use of hormonal contraceptives among immigrant and native women in Norway: Data from the Norwegian Prescription Database.

Lenker

Helsenorge.no

ung.no

Legemiddelverket