Ressurser

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Stiftelsen Amathea tar også på seg undervisningsoppdrag.


Amathea veileder Safia Abdi Haase er ressurperson på tema kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner. Foredrag gratis, men det er ønskelig at den som inviterer dekker reiseutgifter for henne som foredragsholder. Kontakt Stiftelsen Amathea på post@amathea.no eller 90 65 90 60 for booking.


For eksterne ressursmiljøet, foredragsholdere og undervisning se i høyremargen.

Ønsker du din organisasjon eller ditt navn på listene? Kontakt oss på post@amathea.no