Seksuelle rettigheter og plikter

Tips til undervisningen

Seksuelle rettigheter og plikter er viktige i alle undervisningstemaene. Knytt gjerne aktuelle rettigheter og plikter direkte til de enkelte temaene du tar opp. Legg vekt på at de seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene. Du finner mere informasjon om dette under fordypning i høyremargen. Her finner du også aktuelle brosjyrer på ulike språk som kan deles ut til deltakerne.

Hovedformålet er å formidle:

 • Hvilke seksuelle rettigheter man har i Norge
 • Hvilke plikter man har og hva som ikke er lov i Norge

De seksuelle rettighetene er en viktig del av menneskerettighetene

 • du har rett til et godt seksualliv
 • det er bare du som bestemmer over din egen kropp
 • det er bare du som bestemmer hvem du vil ha som partner eller gifte deg med
 • det er bare du som bestemmer om og hvem du vil ha sex med
 • du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
 • du har rett til god prevensjonsveiledning
 • du har rett til gratis svangerskapskontroll
 • du har rett til selv å velge lege – legen har taushetsplikt
 • du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke
 • du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer
 • du har rett til gratis diagnose og behandling av enkelte seksuelt overførbare infeksjoner
 • du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring
 • du har rett til støtte til hormonell prevensjon når du er mellom 16 og 20 år
 • du kan bestille gratis kondomer på www.gratiskondomer.no

Kilde: Helsedirektoratet

Seksuelle plikter og aktuelle lovbestemmelser i Norge

 • du har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet
 • du har plikt til å gå til lege om du har fått- eller har smittet noen med en seksuelt overførbar infeksjon
 • det er straffbart å ha sex å med noen som er under 16 år
 • det er straffbart å tvinge eller bidra til å tvinge noen til ekteskap og til å inngå ekteskap med noen som er under 16 år
 • det er straffbart å tvinge noen til sex uansett hvilket forhold det skjer under
 • det er straffbart å endre andres kjønnsorganer eller bidra til kjønnslemlestelse

De aktuelle lovbestemmelsene finner du i høyremargen