Filmer

Seksualitet og retten til å sette egne grenser

Kort animasjonsfilm fra UDI om seksualitet og retten til å bestemme over egen kropp. Norsk og engelsk versjon. Varer ca. 2 min.

http://www.udi.no/en/asylum-reception-centres/jobber-i-mottak/informasjonsarbeid-i-mottaket/filmer1/min-kropp-mitt-valg/#link-5276

Seksuelle overgrep

Kort animasjonsfilm fra UDI om overgrep, hva du kan gjøre og hvor du kan få hjelp. Norsk og engelsk versjon.  Varer ca. 2.5 min.

http://www.udi.no/en/asylum-reception-centres/jobber-i-mottak/informasjonsarbeid-i-mottaket/filmer1/min-kropp-mitt-valg/#link-5279

Retten til selv å velge partner – partner av samme kjønn

Kort animasjonsfilm fra UDI om rettigheten til selv å bestemme hvem du vil ha som partner. Norsk og engelsk versjon.  Varer ca. 1.5 min.

http://www.udi.no/en/asylum-reception-centres/jobber-i-mottak/informasjonsarbeid-i-mottaket/filmer1/min-kropp-mitt-valg/#link-5270