Internasjonale deklarasjoner

WHO – seksuelle rettigheter

WHOs definisjoner av seksualitet og seksuelle rettigheter som en del av menneskerettighetene

Gå til kilde

IPPF Charter on sexual and reproductive rights

Den internasjonale familieplanleggingsorganisasjonens deklarasjon om seksuelle og reproduktive rettigheter som bygger på menneskerettighetene.

Gå til kilde