Øvelser

Dialog og diskusjon

Få til en dialog med deltakerne om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i de landene de kommer fra.  Hva er likt og hva er forskjellig fra Norge. Hva er lett og hva er vanskelig å forstå?  Knytt gjerne problemstillingene til hvert av temaområdene som tas opp i undervisningen.

Sett dine egne grenser

Bevistgjøringsøvelse om retten til å sette egne grenser og bestemme over egen kropp. Hensikten er å bidra til å styrke den enkeltes autonomi, eierskap til egen kropp og bevisstgjøre om hvem man vil si ja eller nei til når det gjelder nær kontakt eller seksuelle relasjoner. Vis og forklar tegningen «Sett dine egne grenser» og be deltakerne lage et bilde for seg selv: Tegn tre sirkler og plasser deg selv i midten. Sirklene er forskjellige grenser for hvem du ønsker å ha intim kontakt med:

  • I den innerste sirkelen har bare de lov å være som du vil ha helt nær kroppen din og sjela di. Kanskje kjæresten eller ektefellen din? Kanskje ingen?
  • I den neste sirkelen plasserer du dem du er glad i, dem du synes det er naturlig å gi en god klem.
  • I den ytterste ste sirkelen kan det være kamerater og kjente, personer som du vil ha et vennskapelig forhold til.
  • Utenfor sirklene setter du opp dem du ikke vil ha nærkontakt med, fremmede og dem du ikke liker. Det er du som bestemmer hvem du vil ha hvor