Hepatitt B

Hepatitt B er en sykdom forårsaket av hepatitt B-virus (HBV) som er et virus i familien hepadnaviridae. Smitte kan gi akutt hepatitt (leverbetennelse), men kan også føre til en kronisk infeksjon. Hepatitt B er en av verdens store pandemier med ca. 600 000 dødsfall per år. Man regner med at ca. 40% av verdens befolkning har vært smittet med HBV.


Smittemåte

Hepatitt B smitter gjennom seksuell kontakt eller blodkontakt.


Symptomer

Infeksjonen er symptomfri hos 70% av voksne og 90% av barn under 5 år, og den oppdages ved blodprøver. Inkubasjonsperioden er 1-4 måneder.Symptomene kan være influensalignende plager, eksantem, slapphet, leddsmerter og mageplager. Noen vil få forhøyde leverenzymer, avfarget avføring, mørk urin og ikterus.


Forebygging og behandling

Kondom kan beskytte, og for risikogrupper anbefales hepatitt B-vaksinasjon. Ved sykdom bør man unngå alkoholinntak fordi leverfunksjonen er nedsatt. Det finnes ingen behandling ved akutt hepatitt B. Ved alvorlig forløp blir pasientene innlagt i sykehus.


Les mer om hepatitt B

På Sex og Samfunn sine sider her

Folkehelseinstituttet: veileder for helsepersonell