Film

Undervisningspakken ungoggravid.no

Studiemateriellet ”Et vanskelig valg” er utarbeidet i regi av Stiftelsen Amathea og hovedfinansiert med Extra–midler fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Dette er et komplett undervisningsmateriale utarbeidet for å gi støtte og inspirasjon i planlegging og gjennomføring av seksualundervisning, med særlig fokus på å forebygge uplanlagt graviditet. Materialet har som mål å bidra til at gravide opplever at de har reelle valg. Gjennom samtaler og informasjon får den gravide mulighet til å se på de ulike valgalternativene, slik at de kan ta en beslutning som de kan leve godt med.

Her kan du se filmen Et vanskelig valg