Fødsel i Norge

På Helsenorge sine sider kan du lese detaljert om alle faser av fødselen og den første barseltiden: https://helsenorge.no/fodsel

Barn født av foreldre som er asylsøkere

Barn som blir født mens foreldrene er i asyl i Norge, får normalt statsborgerskapet til foreldrene. Kommer foreldrene fra et land der man bare får statsborgerskap hvis man faktisk er født i landet, blir barnet statsløst. (kilde: Skatteetaten)

Les mer om stasborgerskap på Utlendingsdirektoratet (UDI) sine nettsider.

Barn født i Norge av foreldre uten norsk statsborgerskap

Er du utenlandsk statsborger som er bosatt i Norge? Dersom du får barn, må du også søke om oppholdstillatelse for barnet ditt. Det er Utledningsdirektoratet (UDI) som behandler slike søknader.

Du må søke om permanent opphold for barnet innen det første leveåret. Det er et krav at begge foreldre på dette tidspunktet har…

  • permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap,
  • eller at de har søkt og fyller vilkårene for permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Det er UDI som behandler søknader om permanent oppholdstillatelse.

Har du spørsmål? Kontakt UDI.