Oppfølging i svangerskapet

Svangerskapskontroller

Alle gravide får tilbud om ni gratis svangerskapskontroller som skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig.

Du velger selv om du ønsker å gå til lege, til jordmor eller til begge i løpet av svangerskapet. Svangerskapskontrollene er gratis og frivillig. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å bli med. Første kontroll skjer vanligvis mellom svangerskapsuke 8 og 12.


Dette vil jordmor snakke med deg om:

Jordmor eller fastlege vil tilby deg en samtale i tillegg til å ta blodprøver, måle blodtrykket og undersøke urinprøve. Hensikten med samtalen er at de skal kunne gi deg råd og anbefalinger som er tilpasset ditt behov, og vurdere om du trenger å gå oftere til kontroll.

Aktuelle temaer er:

 • kosthold, trening, røyking og alkohol
 • livssituasjon
 • arbeidssituasjon i forhold til graviditet
 • din helsetilstand, arvelige sykdommer i familien din, og eventuelle kroniske sykdommer
 • tidligere svangerskap og fødsler
 • vanlige plager og endringer som skjer i forbindelse med svangerskapet
 • stønadsmuligheter, rettigheter og plikter
 • kommunens tilbud om svangerskapsomsorg
 • ulike fødetilbud der du bor
 • fødselen, det å få barn og forberedelser til barseltid og amming
 • partners rolle under fødselen


Jordmor eller fastlegen skal også ta opp temaer som kan vanskelige å snakke om. Eksempler på dette er:

 • tristhet utover det som er vanlig
 • psykiske plager eller depresjoner
 • vold, fysisk og psykisk trakassering og (seksuelle) overgrep
 • spiseforstyrrelser
 • bekymringer, redsel for å føde eller sykehusskrekk

Både ved den første og de neste konsultasjonene vil det være anledning til å ta opp disse temaene, og andre ting du er opptatt av. Dersom du har behov for det, er det også muligheter for å bli henvist til eksperter som psykolog eller psykiater for å få hjelp.


Første svangerskapskontroll uke 8–12:

Jordmor eller fastlege vil ved første kontroll informere deg om de ulike rutineundersøkelsene og prøver som blir tatt under svangerskapet. Blant annet vil du få informasjon om ultralydundersøkelsen som tilbys i uke 17–20, og denne undersøkelsen blir som regel utført på det sykehuset du har fødeplass.

Dersom du er over 38 år, eller fyller 38 år før du skal føde, har du rett til utvidet forsterdiagnostikk. Dette skal jordmor eller lege orientere deg om, og henvise deg til, dersom du ønsker det. Videre vil jordmor eller lege ved første kontroll undersøke:

 • din vekt og høyde
 • blodtrykk (gjøres ved hver kontroll)
 • blodprøver for å bestemme blodtype og antistoffer, blodprosent/hemoglobin, røde hunder, HIV og syfilis
 • hepatitt B og hepatitt C dersom lege eller jordmor mener det er behov for det
 • urinprøver av morgenurin for protein og glukose (gjøres ved hver kontroll)

Ved første konsultasjon får du et helsekort, der jordmor eller lege noterer ned resultater fra prøver og undersøkelser. Dette kortet blir du bedt om å ta med til senere kontroller, og du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit. Oppbevar alltid blodprøvesvarene fra kontrollene sammen med helsekortet.

Dersom du har silikoninnlegg eller har gjennomgått brystreduksjon kan du ha behov for tettere oppfølging dersom du ønsker å amme. Det kan derfor være lurt å ha snakket om dette på forhånd.

dette sjekkes på kontrollene

Dette sjekkes på kontrollene

For å sikre at mor og barn har det bra, blir det tatt en rekke prøver og undersøkelser på svangerskapskontrollene.


Andre kontroll uke 18:

Alle gravide får tilbud om ultralydundersøkelse i uke 17-19. Hensikten med undersøkelsen er å undersøke antall fostre (tvillinger, trillinger), vurdere morkakens plassering i livmoren og gjøre målinger av fosterets mage- og hodediameter for å kunne fastsette mest mulig riktig termindato.

Jordmor eller lege sender henvisning til ultralyd ved første svangerskapskonsultasjon. Undersøkelsen blir vanligvis utført på poliklinikken for gravide der du skal føde. Poliklinikken sender deg informasjonsbrosjyre om undersøkelsen samtidig som du får vite når du har fått time.

Ultralyd

Ultralyd er best kjent som undersøkelsesmetode på gravide. Alle gravide i Norge skal ha tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 17-19.

slik velger du fødested

Slik velger du fødested

Friske kvinner som har hatt et normalt svangerskap kan i utgangspunktet fritt velge hvor de vil føde.


Tredje kontroll uke 24:

På denne kontrollen vil jordmor eller lege måle det vi kaller symfyse-fundusmålet, det vil si undersøke hvordan livmoren og fosteret vokser ved å måle utenpå magen. Dette er altså et mål på avstanden mellom symfysebeinet og øvre kant av livmoren. Sf-målet kontrolleres ved hver konsultasjon fra og med uke 24. Resultatet noteres på vekstkurven på helsekortet.

Fra 24. svangerskapsuke skal jordmor eller lege i tillegg til å lytte til barnets hjertelyd, og notere på helsekortet om du kjenner liv. Hvis du kjenner mindre eller lite bevegelse fra fosteret, bør du kontakte fødeavdeling, lege eller jordmor. Du bør da raskt få komme til nærmere undersøkelse.


Fjerde, femte og sjette kontroll i uke 28, 32 og 36:

På fjerde svangerskapskontroll vil hemoglobin (blodprosenten) bli sjekket på nytt. Dersom du ønsker det bør du på denne tiden i svangerskapet få mulighet til å avtale en fødselsforberedende samtale med jordmor eller lege. Alternativt vil de kunne gi deg informasjon om hvor du kan henvende deg for å få mulighet til å delta på fødselsforberedende kurs.

Fra 36. svangerskapsuke er det på tide å fastslå hvordan barnet ligger i livmoren. Vi anbefaler at dette gjøres fra uke 36 fordi barnet ofte blir liggende i samme stilling de siste ukene. Hodeleie, som betyr at fosteret ligger med hodet ned mot bekkenet ditt, er mest fordelaktig for en normal fødsel. Hvis det er tvil/mistanke om seteleie, vil jordmor eller lege henvise deg til ultralyd. Videre oppfølging og planlegging av fødsel er avhengig av hva ultralydundersøkelsen viser.

Hvis blodprøven som ble tatt på første kontroll viser at du er rhesus negativ, vil det bli tatt nye blodprøver i uke 32 og 36.

når fostervatnet går

Når fostervatnet går

Om fostervatnet går, men du ikkje har rier, bør du ta kontakt med sykehuset.


Sjuende, åttende og niende kontroll i uke 38, 40 og 41:

På disse kontrollene vil jordmor eller lege måle blodtrykket, notere vekten, kontrollere urinprøven, måle sf-målet og spørre om du kjenner bevegelser eller spark fra barnet i magen. Hjertelyden til fosteret skal lyttes på hver gang.

I tillegg vil jordmor eller lege undersøke hvordan barnet ligger i livmoren.

Du har kanskje mange ting du lurer på i forkant av fødselen, som for eksempel om barseltid og amming. Benytt gjerne anledningen til å ta opp de tema du vil ha mer kunnskap om eller ønsker å diskutere. Det er et mål at du og en eventuell partner skal føle dere så trygge som mulig i denne livsfasen.


Overtidskontroll:

Hvis du ikke har født innen uke 41 vil du bli henvist til overtidskontroll ved fødeavdelingen. Ansvaret for videre oppfølging, og eventuell igangsetting av fødsel, vil da bli overført til sykehuset.


Andre nettsteder


Relatert informasjon


Snart mamma

Alkoholfritt svangerskap (pdf)

Brosjyren informerer om hvordan alkohol virker på fosteret, og opplyser om mulige alkoholsskader som barnet kan få, hvis mor drikker i svangerskapet.

Kilde: Helsedirektoratet