Øvelser

Spørsmål til guttene: Hvordan ville du ha reagert dersom du fikk vite at jenta du hadde vært sammen med var blitt gravid?

Refleksjonsoppgave

Gå igjennom forskjellige scenarier og diskuter:

  • Hun velger abort. Han er uenig.
  • Han ønsker abort. Hun er uenig.
  • Begge er enige om abort. Hun vil ta abort. Foreldrene setter seg sterkt imot.
  • Hun vil beholde barnet. Han setter seg sterkt imot. Hun fortsetter alene.
  • Hun vil beholde barnet. Foreldrene setter seg sterkt imot.
  • Begge ønsker å beholde barnet og fortsette sammen.
  • Kan dere se andre sceniarer?