Til deg som vurderer abort

I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de tolv første ukene. Svangerskapets lengde regnes fra første dag av siste menstruasjon.

 • Du kan selv fremsette begjæring om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen, men kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling.
 • Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus må de vite datoen for siste menstruasjons første dag.
 • Du trenger ikke å begrunne valget ditt.

Hvis du ønsker ytterligere råd/veiledning/støtte utover den rutinemessige informasjon du får hos helsepersonell (lege/sykepleier) før og etter abortinngrep, kan du kontakte fastlege, helsestasjon eller andre som tilbyr veiledning (se nederst på siden).

Helsepersonellet du kontakter skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og eventuelle komplikasjoner. De skal også spørre deg om du ønsker informasjon og veiledning om den støtten du har krav på fra samfunnet dersom du velger å fullføre svangerskapet.

Hvis du er under 16 år, skal foreldre eller verge få mulighet til å uttale seg, hvis ikke det er spesielle grunner som taler mot det.

Abort utføres på sykehus eller hjemme.

Abort er gratis hvis du har norsk personnummer. Abort er å anse som helsehjelp som ikke kan vente. Forhåndsbetaling kan derfor ikke kreves av den som ikke har norsk personnummer.


Hvordan utføres aborten?

Etter at du selv har tatt kontakt med sykehuset eller fastlegen din har sendt begjæringen din om abort til sykehuset, blir du innkalt til en forundersøkelse. Der vil blodtrykket ditt bli målt, hjertet og lungene bli lyttet på, det tas en blodprøve og gjøres en underlivsundersøkelse. Du vil også få informasjon om hvordan aborten vil bli utført. Du kan ombestemme deg helt til siste øyeblikk før abortinngrepet, også etter at du har begjært abort og etter at du har fått time til inngrepet eller har møtt opp på sykehuset.

Andre ressurser

Abortmetoder

Det finnes to metoder for å avbryte svangerskapet: kirurgisk og medisinsk (med piller). Medisinsk abort er i dag den mest vanlege abortmetoden.

Klikk på lenken over for mer detaljert informasjon.


Hjelp og støtte

For en del kan det være en vanskelig avgjørelse å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet. Det kan da være nyttig å snakke med noen. Mennesker du har tillit til kan være gode samtalepartnere. Du kan også ta kontakt med fastlegen din, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret for å få informasjon, rådgivning eller noen å snakke med.

Det finnes flere private organisasjoner som tilbyr samtaler og rådgivning, blant annet Amathea og Sex og samfunn. Alle har taushetsplikt.

Andre nettsteder


Abort etter 12. uke

Hvis du ønsker abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker og 6 dager), må du søke om å få utført aborten. Du kan henvende deg direkte til sykehuset etter ta kontakt med fastlegen din.

Det er viktig at du får time i løpet av kort tid. Hvis siste menstruasjon er usikker eller hvis du har uregelmessig menstruasjon, er det viktig at du opplyser om dette når du ringer legen/sykehuset. Sammen med det undertegnede begjæringsskjemaet for abort skal legen legge ved en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet. Legen skriver ned begrunnelsen sammen med deg, dersom du ikke har gjort det selv.

Søknaden om abort blir behandlet av en abortnemnd som består av to leger. Per 1. januar 2015 er det abortnemnd ved 35 av landets sykehus. Du vil bli innkalt til et møte med abortnemnda for å fremlegge din sak, skriftlig eller muntlig. Hvis du vil, kan du ta med deg en person til nemndsmøtet. Hvis søknaden blir avslått, vil den automatisk bli sendt videre til den sentrale abortklagenemnda for en ny vurdering.

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten igangsettes medikamentelt med stikkpiller i skjeden som fremkaller veer, inntil fosteret blir støtt ut. Smertestillende medikamenter vil bli gitt.

Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom både i forkant og i etterkant av møtet med nemnda, og etter at svangerskapsavbruddet eventuelt er utført.

Nyttige informasjonskilder om seksuell helse

Her får du oversikt over viktige informasjons- og rådgivningssider om seksuell helse.


Etter aborten

Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. I tillegg til ulike fysiske endringer i kroppen etter abortinngrepet, kan noen oppleve følelsesmessige reaksjoner. Etter aborten kan det være en risiko for å få underlivsbetennelse. Så lenge du blør bør du derfor ikke bade i badekar, i sjøen eller i badebasseng. Du bør heller ikke bruke tampong eller ha samleie uten kondom.

Kroppen din bruker noen dager på å omstille seg til ikke å være gravid. Det betyr at kvalme, brystspreng o.l. kan fortsette en ukes tid etter inngrepet. Hvis disse symptomene ikke gir seg, ta kontakt med fastlegen din eller sykehuset å forsikre deg om at du ikke fortsatt er gravid, på tross av abortinngrepet.


Følelsesmessige reaksjoner

Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. De fleste føler lettelse etter inngrepet, men samtidig er det ikke uvanlig å føle vemod. En blanding av ulike følelser er også en normal reaksjon. For de fleste vil det hjelpe å snakke med sine nærmeste. Du kan også kontakte fastlegen din,Sex og samfunn eller Amathea hvis du ønsker noen å snakke med.


Komplikasjoner

Kontakt sykehuset hvis du etter aborten:

  • Blør mer enn at du fyller 6 nattbind på to timer
  • Har kraftig blødning med klumper i mer enn 14 dager
  • Har smerter som varer i mer enn 14 dager
  • Har feber (temperatur over 38° C)


Prevensjon etter abort

Du kan bli gravid igjen umiddelbart etter abortinngrepet. Det er derfor viktig at du har tenkt igjennom hva slags prevensjon du vil bruke etter aborten, så du unngår å bli uplanlagt gravid igjen. I forbindelse med forundersøkelsen på sykehuset vil du få veiledning og råd om prevensjon. Du finner informasjon om prevensjon her.


Trenger du veiledning?

Å bestemme seg for å fullføre eller avbryte et svangerskap kan oppleves som en vanskelig beslutning. Trenger du noen å snakke med kan du ringe Amathea som er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste, på 815 32 005.

Du kan ringe 800 43 573 for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste, og for å få relevant informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter.


Relatert informasjon

Amathea

815 32 005

Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Telefontid: alle virkedager mellom 08.00 – 20.00

Kilde: Helsedirektoratet