Undervisningspakker og lenker

Vi har innhentet informasjon om gode undervisningspakker som er tilgjengelige for alle å bruke.


Amathea – Ung og gravid

I dette studiemateriellet inviterer Stiftelsen Amathea til refleksjon og dialog rundt forelskelse, seksualitet og lyst. Hovedmålet er å forebygge uplanlagt graviditet. Materialet ønsker å bidra til at ungdom blir tryggere på seg selv sosialt og seksuelt. Det tror de best kan gjøres gjennom å sette temaet på dagsorden i klasserom, ungdomsklubber og i venneflokken. Da kan de unge bli mer bevisst i forhold til egne lyster og grenser, og bli mer ansvarlig i forhold til bruk av prevensjon.


Medisinernes Seksualopplysning (MSO), Veileder

Denne undervisningsveilederen er en revidert utgave av en veileder brukt av undervisere i Medisinernes Seksualopplysning (MSO). MSO er en nasjonal undervisningsorganisasjon drevet av medisinstudenter siden 1974, der formålet er å gi god seksualundervisning til blant annet ungdomsskoleelever og beboere på asylmottak. Veilederen gir i hovedsak en oversikt over god undervisningsteknikk.


Sex & Politikk – Uke 6

«Uke Sex» er en kampanje som siden 2011 har tilbudt skoler gratis materiell til undervisning om seksualitet for 7.–10. trinn. I 2015 tilbyr vi undervisningsmateriell fra 4. årstrinn, en ny inndeling av materiellet og nytt navn på kampanjen – «Uke 6, 2015»

«Uke 6, 2015» består av to grunnmateriell og to årlige nye temamateriell. Materiellet er inndelt i to sett, det er ett for 4.–7. trinn og ett for 8.–10. trinn. I tillegg er det en nettside med informasjon og aktiviteter for elever på 7.–10. trinn og mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke – uke 6 i februar. Alle som har meldt seg på til kampanjen vil motta gratis materiell, som sendes som linker i egen e–post i desember 2014.


Sex & Politikk – «Mine og dine grenser»

«Mine og dine grenser» er et gratis materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser mellom unge. Det egner seg til arbeid med undervisningsmål i videregående opplæring, blant annet i samfunnsfag, helse– og oppvekstfag og i politikk, individ og samfunn. «Mine og dine grenser» kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre eller andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.


Trondheim Kommune – Undervisning om seksualitet

En perm er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Seksualisert trakassering og undervisning om seksualitet" i Trondheim. FRI Trøndelag og Trondheim kommune har i fellesskap hatt fokus på temaet seksuell helse i ungdomstrinnet i Trondheimsskolene 2008–2010. Permen kan du finne her

Permen inneholder 18 temakapitler knyttet til seksualitet, identitet og grenser.


Internasjonalt materiale

Dansk: Sex og Samfund

Svensk: RFSU