Lenker

Kortfilm fra YITV, Female Genital Mutilation – Kjønnslemlestelse steder i verden

Kortfilmer fra YITV, Sex and youths

WHOs definisjon på seksuell helse

WHO, Mer om definisjon på seksuell helse

WHO, Kategorisering av tema/områder innenfor seksuell helse

WHO, Familieplanlegging

UNAIDS, “harm reduction programmes» fra ulike land

Rapport fra UN med tall om seksuell vold fra DRC, Liberia og Sudan(Darfur)

Care, Rapport om seksuell vold i Sør Sudan

Folkehelseinstituttet, Informasjon om hiv og aids på ulike språk

OK prosjektet kan du lese her. Se også boken «Fra kunnskap til handling».

Helsebiblioteket: Her finner du pasientinformasjon om psykisk helse på innvandrerspråk

Psykisk Helse

Informasjon om Fastlegeordningen

Migrasjonshelse (tidligere NAKMI)

Sex og Samfunn

Bok: HIV for helsepersonell

Helsetjenestens ansvar for forebygging og behandling av kjønnslemlestelse.

Store medisinske leksikon om kjønnslemlestelse

Tidsskrift for den norske legeforening, “Rituell omskjæring av gutter”,

Lov om straff (straffeloven) Kapittel 25. Voldslovbrudd

Informasjonsbrosjyre om lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Tidsskriftet, “Omskjæring av kvinner – komplikasjoner og behandling”

Tidsskriftet, Artikkel om operativ rekonstruksjon av jomfruhinne

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

Barn og unges oppvekst- og læringsmiljø, Seksuell helse og trakassering

Folkehelseinstituttet Informasjonsmateriell om sex og helse

Helsenorge Test deg for kjønnssykdommer gratis

Helsenorge Hiv og aids