Taushetsplikt

Vi jobber i henhold til helsepersonell loven og er underlagt taushetsplikt.

Lov om svangerskapsavbrudd gir kvinnen rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Etter dette må kvinnen søke en nemnd der avgjørelsen tas i samråd med kvinnen.

I en valgsituasjon kan det oppstå behov for råd og veiledning. Den gravide er sikret rett til dette i samme lov, § 1 og § 2 1.ledd: ”Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å treffe det endelige valg”.

Amathea imøtekommer dette kravet uavhengig, tilgjengelig og faglig forsvarlig. Vi er underlagt taushetsplikt. Du kan trygt ta kontakt med Amathea, uansett alder og livssituasjon for informasjon om seksuell- og reproduktiv helse.


Les mer om hvordan vi gir bistand til både kvinner og menn, jenter og gutter.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)