Minoritetshelse

Siden 2005 har Amathea økt satsning på primærforebyggende arbeid med fokus på kvinnehelse i et minoritetsperspektiv. Målet er å søke å forebygge kjønnslemlestelse.

Safia Y. Abdi Haase er prosjektleder, 2005- 2020. Hun tilfører organisasjonen både kulturkompetanse og kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt. Hun har hatt et spesielt fokus på Østfold.

Somaliske pionerer var i 2009 initiativtakere til en felles markering mot kjønnslemlestelse (25.11.2009). I 2010 ble suksessen gjentatt med en Aksjonsdag mot Kjønnslemlestelse på Folkets Hus, 27. november. Etter dette har aksjonsdagen blitt en årlig tradisjon siste helg i november.

Amathea driver dialoggrupper som tilpasses behovene lokalt.

De ansatte i Amathea har de siste årene deltatt på regionale og nasjonale fagseminarer om kjønnslemlestelse.

«En ildsjels beretning» – Rapport om Stiftelsen Amatheas innsats i kampen mot kjønnslemlestelse.