Vårt samfunnsoppdrag

Hvert år tar 1000-vis av jenter og kvinner i Norge stilling til om de skal fortsette eller avbryte et svangerskap. I denne situasjonen føler mange seg under press av forskjellige grunner.

Lov om svangerskapsavbrudd gir jenter og kvinner rett til å ta abort innen 12. svangerskapsuke. De har krav på faglig veiledning ved behov. For svangerskapsavbrudd etter 12.uke må en søke nemd.

Vårt samfunnsoppdrag er å redusere individuelle og samfunnsmessige belastninger når en graviditet oppleves utfordrende. Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med vår spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort, kompletterer vi helsevesenet.

Hjelp til å ta egne valg

Målet vårt er at alle skal komme styrket ut av en krevende situasjon. For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende å være i beredskap og løse problemer før de får utviklet seg. Vi tilstreber å gjøre jenter, kvinner og par rustet til ta ansvar selv og kunne stå for sine valg.

Amathea sin visjon er å styrke jenter og kvinner i å gjøre egne valg. Vi er til for å hjelpe hver enkelt til å ta selvstendige valg, ut ifra deres egne forutsetninger. Vi har ingen fasitsvar eller føringer, men erfaring og kompetanse til å skape tid og rom for refleksjon.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)