Vårt samfunnsoppdrag

Hvert år tar 10 000-vis av jenter og kvinner i Norge stilling til om de skal fortsette eller avbryte et svangerskap. I denne situasjonen føler mange seg under press av forskjellige grunner.

Loven om svangerskapsavbrudd gir jenter og kvinner råderett over egen kropp og rett til å ta abort. De har krav på faglig veiledning ved behov, og må ta en beslutning innen 12 uker.

Vårt samfunnsoppdraget er å redusere individuelle og samfunnsmessige belastninger når en graviditet oppleves utfordrende. Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med vår spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort, kompletterer vi helsevesenet generelt.


Hjelp til å ta egne valg

Målet vårt er at alle skal komme styrket ut av en krevende situasjon eller krise. For å lykkes i dette arbeidet er det avgjørende å være i beredskap og løse problemer før de får utviklet seg. Vi tilstreber å gjøre jenter, kvinner og par rustet til ta ansvar selv og kunne stå for sine valg.

Amathea sin visjon er å styrke jenter og kvinner i å gjøre egne valg. Vi er til for å hjelpe hver enkelt til å ta selvstendige valg, ut ifra deres egne forutsetninger. Vi har ingen fasitsvar eller føringer, men erfaring og kompetanse til å skape tid og rom for refleksjon.