Minoritetsbakgrunn

Norge er et flerkulturelt samfunn, med mange minoriteter. Graviditet og samliv er et område der forskjellene kommer tydelig frem, på tvers av kulturer og generasjoner.