Verdigrunnlag

Hele Amathea sin metodikk bygger på å se enkeltmennesket. Dette gjelder for hvordan vi forholder oss til hverandre internt, og ikke minst i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere. Vi bygger på de ressursene og svarene som finnes i hver og en av oss.

Amathea sine tre kjerneverdier:

Selvstendighet - I selvstendigheten vi finner grunnlag for erkjennelse, utvikling og ansvar. Selvstendighet er en forutsetning for å kunne ta reelle valg og ivareta egne interesser.

Anerkjennelse - Vi forholder oss omsorgsfullt til mennesker og situasjoner på en respektfull, og nøytral måte. Vårt utgangspunkt er hvordan folk selv opplever og beskriver sin situasjon.

Kompetanse - Siden vi jobber med eksistensielle problemstillinger, er kompetanse helt avgjørende. Vi har faglig kompetente medarbeidere, en kultur og systemer som forvalter kunnskap og erfaringer, for brukere, helsepersonell og samfunnet generelt.

Alle skal kunne leve godt med sine valg

Amathea jobber for at alle skal kunne leve godt med sine valg. Det er jenta eller kvinnen sitt valg om det hun ønsker å gjennomføre eller avbryte svangerskapet.

Vår oppgave er å sørge for at valget blir gjennomtenkt og godt for den som skal leve videre med det. Derfor er det så viktig at hver person får gjøre sine bevisste valg, uten opplevelse av tvang eller velmenende påvirkning fra sine omgivelser.

Ved å sikre jenter og kvinners egne selvstendige valg, ivaretar vi deres rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, uten skam. Dette er prinsipielt viktig, samtidig som det erfaringsmessig leder til den beste løsningen, både for brukeren og for samfunnet.