Rettigheter og plikter

Hun bestemmer utfallet av graviditeten, men du har også rettigheter og plikter.