Tilbud om prevensjon

Gratis innsetting av p-stav eller spiral på lokalkontoret i Oslo

På vårt lokalkontor i Oslo tilbyr jordmor gratis innsetting av p-stav eller spiral til alle kvinner uavhengig av alder. Alt du betaler for selv er p-staven eller spiralen, resepten og innsettingen får du gratis. Kort ventetid.

Ta kontakt for mer informasjon og timebestilling på telefon 90659060 eller på chatt.

Er du mellom 16 og 19 år får du p-stav eller hormonspiral gratis, og opp til 22 år er det egne bidragsordninger for p-stav og hormonspiral. Les mer på helsenorge.no