Válga

Jus leat plánekeahttá šaddan áhpeheapmi, de sáhttat leat dan dilis ahte fertet váljet áiggut og čađahit vuoi bissehit áhpehisvuođa.

Muhtimat vásihit ahte lea váttis mearridit, ja ahte ságastallanguoibmi sáhttá leat ávkkálaš. Hála du lágámuččaiguin, skuvllaráđđeaddin, sosiálaoahpaheaddjin dahje bargiiguin dearvvašvuođabálvalusas; iežat doaktáriin, bargiiguin dearvvašvuođastašuvnnas dahje bagadalliiguin Amathea Vuođđudusas.

Amathea Vuođđudus lea fállan dieđuid ja bagadeami plánekeahttes áhpehisvuođa oktavuođas 1978 rájes. Nu mo dearvvašvuođabargiin muđuid, de lea mis jávohisvuođageatnegasvuohta.

Hála bagadeddjiin telefovnnas 815 32 005
dahje válde oktavuohta Chattas neahttasiidus amathea.no (árgabeivviin tii 08.00 - 20.00)