ADEEGYADEENA

Waxaan ilaalinaa caafimaadka haweenka iyadoo loo marayo hab fiiro gaar leh, taasoo gacan ka gaysanaysa inay haweenka gaari karaan go’aanno iyagu u gooni ah. Go’aannada wada hadalka waxay ka kooban yihiin afar qodob:

  1. Inaad leedahay waayo-aragnimo iyo go’aanno run ah
  2. Inaad tixgeliso go’aanada aad leedahay
  3. Inaad go’aan gaari kartid
  4. Inaad si wanaagsan ugu noolaan karto go’aanadii aad gaartay

LATALIN

Lataliyadeena waxay saldhig u leeyihiin bulshada iyo maadooyinka caafimaaka, iyadoo u dheer khibrad ballaaran markii laga hadlayo su’aalooyinka la xiriira uurka aan la qorshaysan.

BILAASH

Dhammaan adeegyadeena waa bilaash, iyo tijaabooyinka baarista uurka.

HELITAAN

Deeqda aan bixino waa mid ka jirta dalka oo dhan, iyo waxaan leenahay lataliyeyaal oo adiga diyaar kuu ah. Naga soo wac nambarkeena guud 90 65 90 60 iyo lataliye kuu gudbin doona xafiiska kuugu dhow ee meeshaad ku sugan tahay, si aad ula xiriirtid.

TARJUBAAN

Waxaan idiin soo bandhigaynaa latalin af-noorwiiji iyo af-ingiriisi, taasoo qaadanaysa waqti gaaban. Haddii loo baahdo waxaan idiin qabanaynaa tarjubaan, iyo dhammaan adeegyadeena oo bilaash ah.

Waxaan u shaqaynaa si joogto ah in la tarjumo warbixinta ilaa dhowr luqadood. Warbixin dheeraad way soo socotaa.