Minoritetsbakgrunn

Norge er et flerkulturelt samfunn, med mange minoriteter. Graviditet og samliv er et område der forskjellene kommer tydelig frem, på tvers av kulturer og generasjoner.

Våre veiledere kommer i kontakt med personer med alle slags bakgrunner i sitt arbeid, og er vant til å forholde seg til problemstillinger og opplevelser knyttet til etnisitet. Amathea anerkjenner at dette kan være utfordrende, og har nødvendige ressurser til å kunne hjelpe i mange forskjellige situasjoner.

Spesialist på minoritetshelse

Siden sommeren 2005 har Amathea hatt etnisk somaliske og norskutdannede Safia Abdi Hasse ansatt i en konsulentstilling viet til minoritetshelse. Hun tilfører kulturkompetanse på høyt nivå, samt kompetanse innenfor kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt.

Som fagperson med spesiell kunnskap om kjønnslemlestelse formidler Safia Abdi Hasse Amatheas tilbud gjennom undervisning og foredrag. Hun gir også generell seksualundervisning og prevensjonsveiledning.

Direkte telefonnummer til Safia Abdi Hasse: +47 958 71 427 (mobil)

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 815 32 005 (hverdager kl 8-20)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.