Veiledning for men

Selv om mannen juridisk sett ikke har rett til å velge i abortspørsmålet, har han likevel en stemme som skal høres. Det er viktig både for han og henne.

Stiftelsen Amathea tilbyr veiledning også til menn. Hvilke spørsmål og problemstillinger vi berører kommer an på hva den enkelte mannen har behov for. Akkurat som kvinner har forskjellige tanker og følelser rundt en graviditet, vil hver mann oppleve situasjonen på sin måte.

Å tenke på forholdet, sin egen livssituasjon og fremtiden er en naturlig konsekvens av å være en del av en graviditet. Det er ikke alltid lett å vite hvordan man skal forholde seg til graviditeten, partneren eller seg selv, spesielt om det er forbundet med usikkerhet eller uenighet.