Graviditetstest

Graviditetstest får du utført gratis på alle Amatheas sine kontorer. Du kan også få graviditetstest hos lege, på helsestasjoner og prevensjonskontor

Vil du ordne alt på egenhånd, er det mulig å kjøpe ulike tester på apotek eller i enkelte matvarebutikker. Disse testene er enkle å gjennomføre selv

Når kan jeg ta en gravitest?

De fleste graviditetstestene kan tidligst gi svar én dag etter forventet menstrasjon. Det anbefales å ta graviditets test tidligst tre uker etter samleie du kan ha blitt gravid av.

Ta gjerne graviditetstesten på morgenurin. Det vil være større konsentrasjon av graviditetshormoner i den første urinen etter natten.

Hvis du er usikker etter å tatt en eller flere graviditetstester selv, er det helt i orden å ta kontakt med legen din eller Amathea.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.