Minoritetsbakgrunn

Norge er et flerkulturelt samfunn, med mange minoriteter. Graviditet og samliv er et område der forskjellene kommer tydelig frem, på tvers av kulturer og generasjoner.

Våre veiledere kommer i kontakt med personer med alle slags bakgrunner i sitt arbeid, og er vant til å forholde seg til problemstillinger og opplevelser knyttet til etnisitet. Amathea anerkjenner at dette kan være utfordrende, og har nødvendige ressurser til å kunne hjelpe i mange forskjellige situasjoner.

Spesialist på minoritetshelse

I perioden 2005 til 2020 har Amathea hatt etnisk somaliske og norskutdannede Safia Abdi Hasse ansatt i en konsulentstilling viet til minoritetshelse. Hun tilfører kulturkompetanse på høyt nivå, samt kompetanse innenfor kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt.

Som fagperson med spesiell kunnskap om kjønnslemlestelse formidler Safia Abdi Hasse Amatheas tilbud gjennom undervisning og foredrag. Hun gir også generell seksualundervisning og prevensjonsveiledning.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.