Samtaler etter abort

Amathea tilbyr samtale og oppfølging til kvinner og menn som opplever reaksjoner etter en abort.

Det er ikke unormalt å få en reaksjon etter en abort. Mennesker reagerer forskjellig, og noen kan få reaksjoner umiddelbart etter aborten eller senere.

Vi ser ofte at mange synes at det er godt å komme å snakke om det som har skjedd med en nøytral part. Da kan vi sammen gå igjennom forløpet før-under og etter aborten. Kvinnen opplever ofte at selv om hun kan få endel reaksjoner i etterkant, så handler det gjerne ikke om at valget var feil. Noen trenger bare litt hjelp til å bearbeide de følelsene man har før man kan gå videre.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)