Tilbud om tolk

Språk skal ikke være et hinder for å kunne motta veiledning eller snakke med oss. Amathea bestiller tolk til samtalen ved behov.

Vi bruker mest telefontolk til vanlige samtaler, men på grupper og kurs har vi tolker som møter opp personlig.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)


Finn ditt nærmeste Amathea kontor.