Valgsamtale

En uplanlagt graviditet kan oppleves utfordrende og vanskelig uavhengig av alder og livssituasjon. Derfor tilbyr Amathea samtale med veileder slik at du kan få mulighet til å kjenne etter hva som blir et rett valg for deg. Vi er nøytrale i valget ditt!

Amathea tilbyr parsamtaler med utgangspunkt i graviditet. Noen par tar kontakt fordi de er uenige om graviditeten skal fullføres eller avbrytes. Andre trenger å snakke sammen om den situasjonen de er i.

Gjennom samtalene kan man få mer innsikt i hverandres refleksjoner og dilemmaer. Dette kan være med på å skape større gjensidig respekt og forståelse.

Parsamtalene foregår enten hos samme veileder, eller med hver sin veileder om paret ønsker det.

Det er kvinnen som bestemmer om hun vil ha med barnefaren under samtalen eller ikke. Vi har taushetsplikt, god tid og gir rom til refleksjon. Amathea er opptatt av at du skal kunne ta ett valg som er riktig for deg i den situasjonen du er i nå. Ved å snakke med en veileder kan du og evt barnefaren få mulighet til å tenke over begge sidene av valget. Dette er en prosess for mange og da er det fint å kunne dele dine/deres tanker med en nøytral veileder.

Vi tilbyr også veiledning for menn, noe mange menn benytter seg av.

Har du behov for informasjon om dine rettigheter i forhold til å fortsette graviditeten eller å ta abort så gir vi deg det.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.