Våre tjenester

Veiledning

Våre veiledere har minst 3-årig sosial– og helsefaglig utdannelse og har lang og bred erfaring innen spørsmål knyttet til uplanlagt graviditet og abort.

Gratis
Alle våre tjenester er gratis, også graviditetstesten.

Tilgjengelighet
Vårt tilbud er landsdekkende og vi har 13 lokale kontorer rundt omkring i Norge. Ring vårt hovednummer 815 32 005 og en veileder vil sette deg i kontakt med ønsket lokalt kontor.

Vi ivaretar kvinners helse gjennom å tilby et refleksjonsrom som kan bidra til at kvinner tar og får eierskap til egne valg.

Valgsamtalen har fire faser:

    1. Å oppleve å ha reelle valg
    1. Å vurdere valgene
    1. Å velge
    1. Å leve godt med valget